Dvojité tlačítko

Index Symbol Terminál Parametry Cena
24714 01-1022-202 bezšroubová svorkovnice 10AX - 250V~ 2.58 zł

Dvojité tlačítko

Index Symbol Terminál Parametry Cena
24774 01-1022-203 bezšroubová svorkovnice 10AX - 250V~ 2.59 zł

Dvojité tlačítko

Index Symbol Terminál Parametry Cena
24951 01-1022-230 bezšroubová svorkovnice 10AX - 250V~ 2.60 zł

Dvojité tlačítko

Index Symbol Terminál Parametry Cena
24892 01-1022-241 bezšroubová svorkovnice 10AX - 250V~ 2.61 zł

Dvojité tlačítko

Index Symbol Terminál Parametry Cena
24833 01-1022-243 bezšroubová svorkovnice 10AX - 250V~ 2.62 zł

Dvojité tlačítko s LED

Index Symbol Terminál Parametry Cena
24715 01-1023-202 bezšroubová svorkovnice 10AX - 250V~ 3.06 zł

Dvojité tlačítko s LED

Index Symbol Terminál Parametry Cena
24775 01-1023-203 bezšroubová svorkovnice 10AX - 250V~ 3.07 zł

Dvojité tlačítko s LED

Index Symbol Terminál Parametry Cena
24952 01-1023-230 bezšroubová svorkovnice 10AX - 250V~ 3.08 zł

Dvojité tlačítko s LED

Index Symbol Terminál Parametry Cena
24893 01-1023-241 bezšroubová svorkovnice 10AX - 250V~ 3.09 zł

Dvojité tlačítko s LED

Index Symbol Terminál Parametry Cena
24834 01-1023-243 bezšroubová svorkovnice 10AX - 250V~ 3.10 zł

Dvojité tlačítko s LED

Index Symbol Terminál Parametry Cena
25367 01-1023-250 bezšroubová svorkovnice 10AX - 250V~ 3.11 zł

Dvojitý ovládací spínač

Index Symbol Terminál Parametry Cena
25366 01-1022-250 bezšroubová svorkovnice 10AX - 250V~ 2.63 zł

Hotelový vypínač se zpožděným vypínáním

Index Symbol Terminál Parametry Cena
24728 01-1190-102 šroubová svorkovnice 10AX - 250V~ 3.42 zł

Hotelový vypínač se zpožděným vypínáním

Index Symbol Terminál Parametry Cena
24788 01-1190-103 šroubová svorkovnice 10AX - 250V~ 3.43 zł

Hotelový vypínač se zpožděným vypínáním

Index Symbol Terminál Parametry Cena
24965 01-1190-130 šroubová svorkovnice 10AX - 250V~ 3.44 zł

Hotelový vypínač se zpožděným vypínáním

Index Symbol Terminál Parametry Cena
24906 01-1190-141 šroubová svorkovnice 10AX - 250V~ 3.45 zł

Hotelový vypínač se zpožděným vypínáním

Index Symbol Terminál Parametry Cena
24847 01-1190-143 šroubová svorkovnice 10AX - 250V~ 3.46 zł

Hotelový vypínač se zpožděným vypínáním

Index Symbol Terminál Parametry Cena
25373 01-1190-150 šroubová svorkovnice 10AX - 250V~ 3.47 zł

Jednopólový vypínač

Index Symbol Terminál Parametry Cena
24710 01-1000-202 bezšroubová svorkovnice 10AX - 250V~ 2.40 zł

Jednopólový vypínač

Index Symbol Terminál Parametry Cena
24770 01-1000-203 bezšroubová svorkovnice 10AX - 250V~ 2.41 zł

Jednopólový vypínač

Index Symbol Terminál Parametry Cena
24947 01-1000-230 bezšroubová svorkovnice 10AX - 250V~ 2.42 zł

Jednopólový vypínač

Index Symbol Terminál Parametry Cena
24888 01-1000-241 bezšroubová svorkovnice 10AX - 250V~ 2.43 zł

Jednopólový vypínač

Index Symbol Terminál Parametry Cena
24829 01-1000-243 bezšroubová svorkovnice 10AX - 250V~ 2.44 zł

Jednopólový vypínač

Index Symbol Terminál Parametry Cena
25006 01-1000-250 bezšroubová svorkovnice 10AX - 250V~ 2.45 zł

Jednopólový vypínač s LED

Index Symbol Terminál Parametry Cena
24723 01-1110-202 bezšroubová svorkovnice 10AX - 250V~ 3.18 zł

Jednopólový vypínač s LED

Index Symbol Terminál Parametry Cena
24783 01-1110-203 bezšroubová svorkovnice 10AX - 250V~ 3.19 zł

Jednopólový vypínač s LED

Index Symbol Terminál Parametry Cena
24960 01-1110-230 bezšroubová svorkovnice 10AX - 250V~ 3.20 zł

Jednopólový vypínač s LED

Index Symbol Terminál Parametry Cena
24901 01-1110-241 bezšroubová svorkovnice 10AX - 250V~ 3.21 zł

Jednopólový vypínač s LED

Index Symbol Terminál Parametry Cena
24842 01-1110-243 bezšroubová svorkovnice 10AX - 250V~ 3.22 zł

Jednopólový vypínač s LED

Index Symbol Terminál Parametry Cena
25019 01-1110-250 bezšroubová svorkovnice 10AX - 250V~ 3.23 zł

#

Aplikacja jest dostępna dla komputerów i tabletów
(min. rozdzielczość 1200px)

Obróc ekran o 90 stopni.
(min. rozdzielczość 1200px)

Powrót na stronę główną