Vytvořte účet a uložte své projekty:

Registrace pro nové uživatele

Vyjádření následujícího souhlasu máte právo kdykoli zrušit zasláním informací o jeho zrušení na e-mailovou adresu ado@kanlux.pl. Odstoupení od souhlasu neovlivňuje zákonnost zpracování, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho stažením nebo správností činností, které představují účel zpracování.

*povinné pole

**označení pole je dobrovolné, ale nezaznačené pole vede k nemožnosti vytvořit účet na webové stránce a plněavyužívatt funkce služeb na webové stránce


Administrátorem Vašich osobních údajů je společnost Kanlux S.A. se sídlem Radzionków (41-922) na adrese ul. Objazdowa 1-3, ("Administrátor").
Čtěte více...

1. Kontaktní údaje administrátora: ado@kanlux.pl.
2. Příslušně a v závislosti na konkrétním účelu zpracování jsou Vaše osobní údaje uvedených v procesu registrace účtu na webu, nebo při použití dalších funkcí stránky (jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, název společnosti, adresa) zpracovávána za účelem: vytvoření a vedení účtu na webové stránce, využívání funkcí webové stránky – podle čl. 6 odst.. 1 písmeno a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném šíření těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR), o plnění smlouvy, ve které je subjekt údajů smluvní stranou, nebo o podniknutí činnost na žádost subjektu, jehož se údaje týkají před uzavřením smlouvy – podle čl. 6 odst. 1 písmeno. b GDPR, aby administrátor mohl splnit své dalš zákonné povinnosti administrátora – podle čl. 6 odst. 1 písmeno c GDPR, aby administrátor mohl uplatnit nároky vyplývající z uzavřené smlouvy nebo obchodní činnosti, což je oprávněný zájem na zpracování údajů administrátorem podle čl. 6 odst. 1 písmeno f GDPR. V případě přístupu k osobním údajům jako je jméno, e-mailová adresa nebo telefonní číslo za účelem zasílání obchodních sdělení – administrátor zpracovává údaje na základě souhlasu subjektu údajů, za účelem realizace oprávněných zájmů administrátora, který provádí přímý marketing vlastních výrobků nebo služeb podle čl. 6 odst. 1 písmeno. f GDPR.
3. Příjemci Vašich osobních údajů budou subjekty související s administrátorem a zaměstnanci, spolupracovníky a osoby poskytující služby pro administrátora a přidružené subjekty, které administrátor pověří zpracováním údajů nebo jsou tyto subjekty oprávněny je zpracovávat, zejména osoby podporující administrátora při provozování webových stránek a plnění smlouvy , včetně služeb IT.
4. Administrátor nemá v úmyslu převést Vaše údaje do třetí země nebo mezinárodní organizace.
5. Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu plynoucí z ustanovení zákona až do doby, kdy budou promlčeny jakékoli nároky vyplývající z uzavřené smlouvy nebo obchodní činnosti nebo po dobu požadovanou zákonem ve vztahu ke specifickým odpovědnostem administrátora. Osobní údaje poskytnuté administrátory pro marketingové účely nebo pro účely vedení účtu na webových stránkách budou uchovávány až do zrušení souhlasu. Odnětí souhlasu se zpracováním údajů nemá vliv na zákonnost zpracování, která byla provedena na základě souhlasu před jeho odnětím, ani na správnost činností, které jsou realizací účelu zpracování.
6. V případech stanovených zákonem máte právo :
a) na přístup k údajům;
b) na opravu údajů;
c) požadovat vymazání údajů;
d) požadovata omezení ve zpracování údajů;
e) vznést námitky vůči zpracování osobních údajů;
f) na přenos dat;
g) podat stížnost dozorčímu orgánu - předsedovi úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud si myslíte, že zpracování osobních údajů porušuje zákon.
7. Poskytování osobních údajů za účelem uskutečnění oprávněného zájmu administrátora spočívajícího v přímém marketingu výrobků nebo služeb administrátora je dobrovolné, ale nezbytné k vytvoření účtu a využití plné funkčnosti webových stránek v dané jazykové verzi. Poskytování dat k vytváření a vedení účtu na webových stránkách je dobrovolné, ale nezbytné k dosažení tohoto cíle. Neposkytnutí údajů znemožníí vytvoření účtu. Poskytování dat k používání určitých funkcí webových stránek je dobrovolné a jejich neposkytnutíí Vám znemožní uplatňování uvedených práv nebo funkcí.
8. Na základě Vašich osobních údajů nebudou přijímána žádná automatizovaná rozhodnutí, včetně profilování.
9. Po zpracování Vašich osobních údajů k původnímu účelu nebudou data zpracovávána pro žádný jiný účel.

Přihlášení pro držitele účtu

Nepamatuji si heslo

* Uvedená cena je orientační, může se měnit a je čistou hodnotou bez DPH. Uvedená cena se může lišit od cen, nabízených obchodními partnery společnosti Kanlux s.r.o. Obsah dostupný na webových stránkách je pro informační a demonstrační účely a nepředstavuje nabídku ve smyslu občanského zákoníku.

#

Aplikacja jest dostępna dla komputerów i tabletów
(min. rozdzielczość 1200px)

Obróc ekran o 90 stopni.
(min. rozdzielczość 1200px)

Powrót na stronę główną