PRAVIDLA INTERNETOVÉ SLUŽBY MOWION

 

§1 Obecná ustanovení

 1. Tyto zásady ochrany osobních údajů informují o způsobu ochrany osobních údajů uživatelů online služby MOWION umístěné na internetové adrese www.mowion.pl a dalších jazykových verzích na: mowion.com, mowion.cz, mowion.sk, mowion.hu, mowion.de, mowion.fr.
 2. Právním základem pro fungování webových stránek a pro tato nařízení jsou příslušné právní zákony, zejména:
  • zákon ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb (Sb. zákonů z roku 2016, položka 1030, v platném znění);
  • zákon ze dne 23. dubna 1964 Občanský zákoník (Sb.zákonů z roku 1964 č. 15 pol. 93, v platném znění);
  • zákony týkající se osobních údajů v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném šíření těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR);
  • zákon ze dne 4. února 1994 o autorských právech a souvisejících právech (tj. zákon č. 90, pol. 631).
 3. Slovník:
  • Poskytovatel služby – společnost Kanlux S.A., adresa sídla: Radzionków (41-922), ul. Objazdowa 1-3, společnost zapsaná do obchodního rejstříku národního soudního rejstříku (KRS) vedeného u okresního soudu v Gliwicích, 10. X.podnikatelsko administrativní oddělení Národního soudního registrupod číslem KRS: 0000286139, DIČ: 645-243-27-93, IČO: 240672104, základní kapitál ve výši 35 500 000,00 PLN;
  • Servis – Internetový servis na elektronické adrese, provozovaný a vlastněný poskytovatelem služeb;
  • Služba – služba nabízená poskytovatelem služeb elektronicky prostřednictvím webové stránky bez současné přítomnosti zúčastněných stran s využitím telekomunikační sítě;
  • Uživatel – fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační jednotka bez právní subjektivity, ale vybavená právními způsobilostmi, které využívají webovou stránku. Mezi uživateli se odlišuje individuální uživatel a partner;
   • Individuálním uživatelem – je fyzická osoba, která využívá webové stránky pro soukromé účely, které nesouvisejí s její profesní nebo obchodní činností (spotřebitel);
   • Partner – uživatel polské jazykové verze služby, který má svůj firemní účet na stránkách shop.kanlux.pl, který i nepřímo v souvislosti s podnikatelskou činností nebo povoláním získává na základě obchodní dohody od společnosti Kanlux S.A. zboží prostřednictvím obchodního webu shop.kanlux.pl (tzv. zákazník b2b internetového obchodu Kanlux) a který v souvislosti s používáním webu shop.kanlux.pl. zamýšlí současně využívat služby webových stránek www.mowion.pl. Registrováním partnerského účtu v nákupní službě se partnerovi otevře přístup ke všem funkcím webové stránky www.mowion.pl. Nejobsáhlejší forma funkce webových stránek je poskytována v polské jazykové verzi webové stránky. Některé funkce webových stránek se v cizích jazykových verzích webových stránek nemusí zobrazovat.
  • Příjemce služby – individuální uživatel a partner registrovaný na webových stránkách, který využívá služby nabízené poskytovatelem služeb prostřednictvím webových stránek, za podmínek stanovených v těchto předpisech. Registrace do služby je možná pouze pro ty uživatele, kteří se registrují za pomocí dostupného formuláře na webu poskytovatele služby k odběru prodejních a marketingových informací na, pro tento účel určenou, e-mailovou adresu nebo telefonní číslo. Účet zákazníka je veden na webových stránkách pro použití sdílených dat pro, pro účely zasílání obchodních a marketingových informací poskytovatelem služeb, dokud nebude souhlas odvolán,. Příjemce kromě obvyklých funkcí služby, obdrží po registraci účtu na službě možnost dodatečného zápisu, uložení a editaci změn v sestavách produktů společnosti Mowion, vytvořených v konfigurátoru, dostupném na webové stránce, a jeho využití pro vytváření projektů pro vlastní užitek. Zrušení souhlasu k zasílání obchodních a marketingových informací zaručuje společnost Kanlux ve svých předpisech a zavazuje se tak k odstranění účtu z webové služby a zaniká tím možnost bezplatného přístupu ke službě a dalším funkcím, které jsou dostupné pro registrované a přihlášené uživatele;
  • Služby – služby nabízené poskytovatelem služeb v rámci webové stránky, za podmínek stanovených v těchto pravidlech;
  • Registrace – uživatel poskytne v registračním formuláři osobní údaje, které vedou k vytvoření účtu na webové stránce nebo poskytneeí osobní údajeů prostřednictvím partnerav registračním formuláři, což také vede k vytvoření účtu na obchodním webu shop.kanlux.pl;
  • Údaje – informace zveřejněné na webové stránce jednotlivým uživatelem nebo partnerem a uvedené na účtu přiděleném danému Uživatelii na webových stránkách;
  • Osobní údaje – soubor dat individuálního uživatele nebo partnera osobní povahy zpracovávaný poskytovatelem služeb k zajištění funkčnosti služeb, plnění smlouvy nebo k odeslání objednaných obchodních a marketingových informací poskytnutých při registraci účtu na webových stránkách individuálním uživatelem a partnerem při registraci účtu v nákupní službě shop.kanlux.pl, který otevírá přístup k této webové službě;
  • Strany – poskytovatel služby a příjemce služby.

§2 Všeobecné podmínky používání webové služby

 1. Webové stránkyvyužívají teleinformční systém ‚IKT (Informační a komunikační technologie). Pro použití webových stránek musíte mít k dispozici přístup k internetu a webový prohlížeč.
 2. Před registrací jsou uživatelé povinni se seznámit s obsahem Pravidel internetové služby a Politiky ochrany soukromí, které jsou k dispozici jednotlivým uživatelům – na těchto webových stránkách a pro partnery – na internetových stránkách shop.kanlux.pl a plně je akceptovat.
 3. Obsah webových stránek je majetkem poskytovatele služeb a je právně chráněn.
 4. Poskytovatel služeb nabízí službu spočívající v poskytování možnosti příjemcům služby  bezplatně vytvářet vlastní projekty s konfiguracemi fotografií produktů uváděných poskytovatelem služeb, které jsou pro tento účel k dispozici. Příjemce služby může také bezplatně ukládat databázi projektů vytvořených tímto způsobem na svém účtu na webu. Vedle výše uvedených skutečností nabízí poskytovatel služeb možnost přihlásit se na webových stránkách pomocí stejného hesla a přihlašovacího jména, které používají k přihlášení na webových stránkách shop.kanlux.pl. Registrovaný partner má možnost používat všechny funkce této služby, která je otevřena pro individuálního uživatele a v polské jazykové verzi této služby může přidat do košíku výrobky za ceny sjednané s poskytovatelem služeb (vyplývající ze závazných partnerských obchodních podmínek). Pro odeslání objednávky produktů v košíku v polské jazykové verzi této služby bude uživatel automatický přesměrován na stránky shop.kanlux.pl, kde bude moci svou objednávku zboží dokončit nebo editovat.
 5. Abyste mohli využívat služby nabízené poskytovatelem služeb, musíte se zaregistrovat na webové stránce nebo – v případě partnera – na stránkách shop.kanlux.pl. Registrace na webových stránkách je přístupná pouze těm uživatelům, kteří při vytváření svého účtu v registračním formuláři nebo v samostatném formuláři zaškrtli okno výběru, kterým se u poskytovatele služeb a u subjektů s ním propojených objednává zasílání obchodních a marketingových informací na e-mailové adresy určené pro tento účel nebo na uvedená telefonní čísla. Objednávání obchodních a marketingových informací poskytovatele služeb je dobrovolné, avšak pokud nezaškrtnete políčko pro zaslání obchodních a marketingových informací uživateli, nebudete se moci zaregistrovat na webových stránkách a používat některé funkce webových stránek. Par. 3 odst. 3 platí odpovídajícím způsobem.

 

§3 Registrace

 1. Za účelem použití webových stránek uživatel provede bezplatnou registraci.
 2. Registrace se provádí vyplněním registračního formuláře umístěného na internetových stránkách: https://mowion.pl/logowanie/ nebo v případě nákupního webu shop.kanlux.pl zadáním údajů partnera pracovníkem oddělení prodeje společnosti Kanlux do systému informací na základě obchodní smlouvy.
 3. Registrační formulář obsahuje pole označené „*“, jejichž vyplnění je dobrovolné, ale nezbytné pro dokončení registrace.
 4. V registračním formuláři zadává uživatel následující údaje:
  a) jméno a příjmení,
  b) e-mailová adresa nebo telefonní číslo, na které chce, aby poskytovatel služby zasílal obchodní a marketingové informace.
 5. Uživatel může také poskytnout další údaje, například adresu, název společnosti a obchodní pozici, pokud má zájem o další služby v budoucnu, například návštěvu obchodního zástupce společnosti nebo obchodního zástupce subjektu se vztahem k poskytovateli služeb.
 6. Uživatelé jsou povinni poskytovat pravdivé osobní údaje a nesou za ně plnou právní odpovědnost.
 7. Partner, který má na obchodním webu shop.kanlux.pl přístup k účtu, má možnost přihlásit se na webovou stránku pomocí stejného přihlašovacího jména a hesla, které používá pro přihlášení na stránky nákupu.
 8. Přijetím Pravidel internetové služby a Politiky ochrany soukromí, které jsou k dispozici na webu nebo u nákupní služby poskytovatele, se uživatelé zavazují používat webové stránky v souladu s jejich určením a s jejich obsahem jak je uvedeno v pravidlech. Pravidla pro používání webových stránek musí být přijata nejpozději v okamžiku prvního přihlášení na webové stránky nebo se začátkem používání jejich funkcí.
 9. Po vyplnění registračního formuláře obdrží individuální uživatel na uvedenou e-mailovou adresu zprávu s aktivačním odkazem , kde klikne na odkaz a tím bude přesměrován na vytvoření účtu na webových stránkách. V případě partnera je účet mowion.pl automaticky vytvořen po vytvoření účtu na shop.kanlux.pl.
 10. Po provedení činností popsaných v odstavci 9 výše začíná poskytovatel služeb odběrateli elektronicky poskytovat služby.

 

§4 Účet

 1. Použití všech dostupných funkcí webové stránky v dané jazykové verzi je možné pouze pro držitele účtů, kteří se správně zaaregistrovali.
 2. Uživatel se přihlásí do svého účtu pomocí přihlašovacího jména a hesla.
 3. Heslo je důvěrné, je zakázáno poskytovat heslo třetím stranám.
 4. Zapomenuté heslo je možné znovu získat přes aktuálně přiřazenou e-mailovou adresu účtu.
 5. Jednée-mailové adrese lze přiřadit pouze jeden účet.
 6. V rámci využívání webové stránky může uživatel, který vlastní účet, zejména:
  – prohlížet si výrobky označenéch jménem, symbolem a cenou;
  – pomocí konfigurátoru a vizualizéru vytvářet projekty s výrobkovými řadami určenými do konkrétních prostorů
  a objektů spolu s cenovými informacemi a soubory PDF s technickými údaji o vybrané nabídce;
  – ukládat a upravovat projekty vytvořené v rámci účtu v konfiguračním a vizualizačním programu;
  – stahovat a tisknout vytvořené projekty v nástroji konfigurátor a vizualizér ve formátu souborů PDF generovaných ze systému webových stránek spolu s popisy, symboly a cenami;
 7. Za podmínek stanovených v par. 2 pdst.. 4 mohou zaregistrovaní partneři v polské verzi přidat do nákupního košíku výrobky s cenami, které jsou dohodnuté s poskytovatelem služeb v obchodních podmínkách a potom je po přesměrování na web shop.kanlux.pl zakoupit. Poskytovatel služeb zde zajišťuje konfiguraci obou služeb.
 8. Uživatelt na základě souhlasu vyjádřeného v průběhu registrace na webové stránce můžeod poskytovatele služeb a s ním spojených subjektů obdržet obchodní informace obsahující materiály pro dané odvětví a informace o novinkách v nabídce poskytovatele a subjektů s ním spojených.
 9. Odstranění účtu znamená odstranění osobních údajů uživatele zveřejněných na webové stránce a odstraněníí konfigurací vytvořených uživatelem. Odstranění účtu na webových stránkách partnerem nenese sebou zrušeníí účtu v nákupní části webu shop.kanlux.pl.

 

§5 Další funkce služby

Využívání služeb nabízených na webových stránkách je bezplatné. Poskytovatel služeb mimo rámec služeb uvedených v § 2 a 4 umožňuje uživatelům také:

Uživatelé webových stránek mohou kontaktovat poskytovatele služeb kontaktním formulářem uvedenýmho na webových stránkách. Odpovědi na dotazy budou odeslány na e-mailovou adresu zadanou uživatelem.

Jazykové verze webové stránky se mohou vzájemně lišit co do funkčnosti. Nejkomplexnější jazyková verze webové stránky je polská jazyková verze služby.

 

§6 Zakázané činnosti

 1. Uživatelé a příjemci služby se zavazují, že budou používat webovou stránku způsobem, který je v souladu s ustanoveními těchto pravidel, a způsobem, který odpovídá povaze činnosti prováděné poskytovatelem služeb.
 2. Uživatelé a příjemci služby se zavazují, že se zdrží jakýchkoli činností, které by vedly k destabilizaci webových stránek nebo ke ztíženému používání webových stránek jinými uživateli a příjemci služeb.
 3. V případě použití účtu způsobem, který je v rozporu s pravidly, platnými právními předpisy nebo způsobem, který porušuje dobré mravy, může poskytovatel služeb účet zrušit nebo ho dočasně zablokovat.
 4. Uživatel bude o záměru vymazat účet nebo ho zablokovat z důvodů vyplývajících z porušení těchto smluvních podmínek informován bezprostředně před vymazáním nebo zablokováním účtu na e-mailovou adresu nebo telefonní číslo poskytnuté při registraci.
 5. Příjemce služby má právo podat stížnost způsobem uvedeným v § 9 těchto pravidel.

 

§7 Odpovědnost

 1. Poskytovatel služeb se zavazuje zajistit co nejvyšší kvalitu poskytovaných služeb.
 2. Uživatel a příjemce služby berou na vědomí, že vzhledem k technické konfiguraci zařízení, jehož pomocí si prohíží webové stránky, mohou být pro něho nedostupné některé funkce webových stránek dostupné v jednotlivých jazykových verzích.
 3. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo kdykoliv dočasně zakázat webové stránkyza účelem údržby, aktualizace a technického vylepšení zařízení nebo rozšíření obsahu webové stránky, tato informace bude zveřejněna na webových stránkách.
 4. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo převést veškerá práva na webovou stránku, na její kompletní likvidaci nebo právo ukončit poskytování služeb zcela nebo částečně.
 5. Poskytovatel služeb nenese odpovědnost za obsah a formu údajů a osobních údajů, zadaných uživateli.
 6. Každý uživatel odpovídá za řádné poskytování svých osobních údajů a za případné uvedení nesprávných údajů nese odpovědnost.
 7. Poskytovatel služeb nenese odpovědnost za investiční rozhodnutí učiněná na základě informací poskytnutých na těchto stránkách, zejména v kategorii „Výrobky“, „Konfigurátor“ a „Vizualizér“, stejně tak poskytovatel služeb nezodpovídá za škody, vzniklé v důsledku rozhodnutí učiněných na základě těchto informací.
 8. Cena uvedená na webu, s výjimkou cen dohodnutých mezi poskytovatelem služby a partneryv obchodních podmínkách, má ilustrativní charakter, může se změnit, jedná se o hodnotu netto bez DPH a bez poplatku za nakládání s odpadem. Uvedená cena se může lišit od nabízené ceny obchodních partnerů poskytovatele.
 9. Ceny, které jsou k dispozici na webových stránkách, jsou pro informační a demonstrační účely a nepředstavují nabídku ve smyslu ustanovení občanského zákoníku.
 10. Pro seznámení se s obchodní í nabídkou a podmínkami nákupu výrobků dostupných na webových stránkách se musí individuální uživatel obrátit na obchodní partnery poskytovatele. Seznam obchodních partnerů je k dispozici na webu www.kanlux.pl v části „Kde koupit“ nebo kontaktovat obchodní oddělení poskytovatele na tel. +48 /32/ 388 74 10 nebo na  e-mailové adrese kanlux@kanlux.pl. V případě partnerů, kontaktuvat příslušnou kontaktní osobu obchodního oddělení nebo na tel. +48 /32/ 388 74 10 nebo na e-mailové adrese kanlux@kanlux.com.

 

§8 Autorská práva

 1. Autorská práva k veškerým grafickým prvkům a technickým řešením používaných na webových stránkách jsou vlastnictvím poskytovatele služby.
 2. Je zakázáno kopírovat, reprodukovat a užívat veškerý nebo částečný text tvořící obsah webové stránky bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele služeb.
 3. Uživatel služby není oprávněn šířit službu zcela nebo zčásti třetím stranám nebo rozvíjet obdobné služby, které poskytovatel nabízí jako model nebo jiné činnosti porušující autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví.

 

§9 Reklamační postup

 1. Veškeré připomínky uživatelů týkající se fungování webových stránek mohou být nahlášeny zasláním reklamačního formuláře na adresu sídla poskytovatele služeb nebo prostřednictvím reklamačního formuláře na webových stránkách.
 2. Pokud je reklamační hlášení formulováno jasným a transparentním způsobem, posoudí poskytovatel služeb reklamacii do 30 dnů od jejího obdržení.
 3. V případě nejednoznačnosti nebo nutnosti doplnění reklamačního hlášeníi požádá poskytovatel služeb o doplnění údajů v reklamaci do 7 dnů.
 4. V případě, že výzva uvedená v odst. 3 výše zůstane bez odpovědi, nebude reklamace uznána.
 5. Individuální uživatel nebo partner bude o rozhodnutí týkajícím se reklamace.informován e-mailem.
 6. Cílem reklamačních hlášení je zlepšití funkčnosti webové služby poskytovatele.

 

§10 Ochrana osobních údajů

 1. Administrátorem osobních údajů uživatelů včetně příjemců služby je společnost Kanlux S.A. se sídlem na adrese Radzionków (kód 41-922), ul. Objazdowa 1-3 (dále jen administrátor nebo AOU).
 2. Uživatel může kontaktovat administrátora ve věcech týkajících se osobních údajů dotazem zaslaným na následující e-mailovou adresu: ado@kanlux.pl.
 3. Příslušné v závislosti konkrétním účelu zpracování jsou Vaše data uvedená zadaná v procesu registrace účtu na službě nebo pro účel použití jiných funkcí služby (jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, název společnosti) zpracovávana za účelem: vytvoření a udržování účtu na webové stránce s využitím funkcí webové služby – podle čl. 6 odst. 1 písmeno. a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném šíření těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR), o plnění smlouvy, v níž je uživatel stranou, které se data týkají, nebo o přijmutí opatření na žádost osoby, které se data týkají, před uzavřením smlouvy – podle čl. 6 par. 1 odst. b GDPR, aby administrátor mohl splnit l své další zákonné povinnosti administrátora – podle čl. 6 odst.. 1 písmeno c GDPR, aby administrátor mohl uplatnit nároky vyplývající z uzavřené smlouvy nebo obchodní činnosti, což je oprávněný zájem adnimistrátora na zpracování údajů podle čl. 6 odst.. 1 písmeno. f GDPR. V případě souhlasu s přístupem administrátora k osobním údajům jako je jméno, e-mailová adresa nebo telefonní číslo, se zasíláním obchodních sdělení – administrátor a jiné s ním spojené subjekty zpracovávají data za základě souhlasu osoby, které se data týkají,za účelem realizace oprávněného zájmu administrátora spočívajícího v provádění přímého marketingu vlastních výrobků nebo služeb podle čl. 6 odst.1 písmeno f GDPR.
 4. Příjemcem osobních údajů jsou subjekty přidružené administrátorovi, jakož i zaměstnanci, společníci a osoby poskytující služby pro administrátora a přidružené subjekty, které administrátor pověří zpracováním údajů nebo jsou oprávněny data zpracovávat, zejména osoby podporující administrátora při provozování webových stránek a plnění smlouvy včetně IT služeb.
 5. Administrátor nemá v úmyslu poskytnout osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.
 6. Osobní údaje budou uchovávány po dobu, která vyplývá z ustanovení zákona, až do doby promlčení jakýchkoli nároků vyplývajících z uzavřené smlouvy nebo obchodní činnosti nebo po dobu požadovanou zákonem ve vztahu ke specifickým odpovědnostem administrátora. Osobní údaje zpřístupněné administrátorovi pro marketingové účely nebo pro účely vedení účtu na webových stránkách budou uchovávány až do odvolání souhlasu. Odnětí souhlasu se zpracováním údajů nemá vliv na zákonnost zpracování, která byla provedena na základě souhlasu před jeho odnětím, ani na správnost činností, které jsou prováděny za účelem realizace cíle zpracování.
 7. Osoba, kterése údaje týkají, má právo na přístup ke svým údajům a může je opravit, pokud jsou nesprávné. V případech stanovených zákonem má právo požadovat vymazání údajů, omezení jejich zpracování, má právo na předávání údajů a právo vznést námitky proti zpracování údajů.
 8. Z důvodů souvisejících se specifickou situací osoby, které se data týkají, má atato osoba právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů, pokud je základem pro zpracování údajů oprávněný zájem administrátora (čl. 6 odst. 1 písmeno. f GDPR).
 9. Dále tato osoba může vznést námitky proti zpracování údajů administrátorem pro účely přímého marketingu, včetně profilování.
 10. Osoba, které se data týkají, má právo podat stížnost dozorčímu orgánu – předsedovi úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud administrátor poruší předpisy týkající se ochrany osobních dat.
 11. Poskytování osobních údajů za účelem uskutečnění oprávněného zájmu administrátora spočívajícího v přímém marketingu produktů nebo služeb administrátora je dobrovolné, ale nezbytné k vytvoření účtu a využití plné funkčnosti webových stránek v dané jazykové verzi. Poskytování dat k vytváření a vedení účtu na webových stránkách je dobrovolné, ale nezbytné k dosažení tohoto cíle. Neposkytnutí údajů znemožní vytvoření účtu. Poskytování údajů za účelem využívání určitých funkcí webové stránky je dobrovolné a jejich neposkytnutí znemožní použití určitých práv nebo funkcí.
 12. Na základě osobních údajů nebudou přijímána žádná automatizovaná rozhodnutí, včetně profilování.
 13.  Je-li zpracování osobních údajů pro původní účel ukončeno,nebudou dále data zpracovávána k jinému účelu.
 14. Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s dokumentem o ochraně osobních údajů, který je nedílnou součástí těchto předpisů.

 

§11 Závěrečná ustanovení

 1. Tato pravidla jsou bezplatně k dispozici v elektronické podobě prostřednictvím webové stránky ve verzi umožňující její stažení, reprodukci a uložení. Překlady těchto předpisů, které jsou k dispozici v jednotlivých jazykových verzích webových stránek, mají za cíl vysvětlit pravidla pro používání webových stránek uživatelům, kteří nehovoří v polštině, ale mají zájem používat webovou stránku v konkrétní jazykové verzi.
 2. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo změnit ustanovení těchto nařízení v případě, že nutnost zavést změny bude přímo vyplývat ze změn v zákoně a povede ke zlepšení kvality poskytovaných služeb. Příjemci služby budou informováni o změnách v pravidlech informací o změnách uvedené na webových stránkách. Jakékoliv změny nařízení vstoupí v platnost do 14 dnů od jejich zveřejnění na webových stránkách, jak je uvedeno v předchozí větě.
 3. Při nedodržení změn uvedených v předpisech je příjemce služby oprávněn smlouvu o poskytování elektronických služeb vypovědět tím, že sám svůj účet zruší.
 4. Jakékoli spory vyplývající z realizace ustanovení těchto předpisů se strany budou snažit vyřešit nejprve dohodou. Nedojde-li k tomu, spory podléhají vyřešení polským obecným soudem podle příslušného zákona ze dne 17. listopadu 1964 občanského zákoníku (Sb. zákonů z roku 1964, č. 43, bod 296, v platném znění).
 5. Ve věcech, na které se tato nařízení nevztahují, se použijí ustanovení polského práva, zejména občanského zákoníku.
 6. Veškerá korespondence adresovaná poskytovateli služeb musí být směrována na adresu poskytovatele: ul. Objazdowa 1-3, Radzionków (41-922) nebo musí probíhat pomocí kontaktního formuláře dostupného na webových stránkách.

 

#

Aplikacja jest dostępna dla komputerów i tabletów
(min. rozdzielczość 1200px)

Obróc ekran o 90 stopni.
(min. rozdzielczość 1200px)

Powrót na stronę główną